header
index courses
Untitled Document
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรจากกรณีที่ได้ช่วยเหลือคนพิการข้ามถนน และได้รับโล่ห์เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี
 •         วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นสุดยอดผู้ทำความดีบนท้องถนน ผ่านทางรายการข่าวจราจร สวพ.FM91 จากกรณีที่ได้ช่วยเหลือคนพิการข้ามถนน และรับโล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วันที่ 23 มกราคม 2560

    

    

    

    

    

    


วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี Tharn Technological College

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 290/1 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02453 0800 โทรสาร 0 2453 0877

THARN TECHNOLOGICAL COLLEGE 290/1 Promdaen Road Bangbon Bangkok 10150
TEL 0 2453 0800 FAX 0 2453 0877

footer
Untitled Document