foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมประเภทต่างๆ และเป็นนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น และมีความประพฤติดี ดังนั้นรางวัลที่นักศึกษาได้รับจึงเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติสูงสุด และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ ครู อาจารย์ และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีของเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

รางวัลและผลงานของนักศึกษาขอชื่นชมนักศึกษาทั้ง 5 คน

ขอชื่นชมนักศึกษาทั้ง 5 คน ที่ได้ทำความดี ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่สามารถ ใช้สะพานลอยข้ามถนน โดยสามารถพาคนพิการดังกล่าวข้ามถนน ได้อย่่างปลอดภัย

อ่านต่อ

นักศึกษาเข้าร่วมงาน IP Fair 2016

นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน IP Fair 2016 งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2016

อ่านต่อ

นางสาวสุกัญญา จันทะใส คว้า 2 เหรียญทอง

นางสาวสุกัญญา จันทะใส ห้อง AC3/1 คว้า 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 62

อ่านต่อ

สวพ.91 มอบประกาศเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาทำความดี

สวพ.91 มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้ทำความดี ช่วยคนพิการข้ามถนน

อ่านต่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ครม.มีมติ ให้กระทรวงวัฒนธรรม โดย สวพ. 91 มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาทั้ง 5 คน ที่ได้ทำความดี ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่สามารถ ใช้สะพานลอยข้ามถนน และจะพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลกับนายกรัฐมนตรีต่อไป
1. นายพลเชฎฐ์  เก้านะวะคุณทรัพย์

2. นายภานุวัฒน์  นิยมพร้อม
3. นายวิฑูรย์  คำสิงห์
4. นายมงคล  ควรเสนาะ
5. นายธนากร  ทุมโนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

ขอชื่นชมนักศึกษาทั้ง 5 คน ที่ได้ทำความดี ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่สามารถ
ใช้สะพานลอยข้ามถนน โดยสามารถพาคนพิการดังกล่าวข้ามถนน ได้อย่่างปลอดภัย
1. นายพลเชฎฐ์ เก้านะวะคุณทรัพย์
2. นายภานุวัฒน์ นิยมพร้อม
3. นายวิฑูรย์ คำสิงห์

4. นายมงคล ควรเสนาะ
5. นายธนากร ทุมโนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน IP Fair 2016 งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2016 แพลทฟอร์มให้นักประดิษฐ์ เจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญา นักคิดรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด Innovation for Life and Living : Smart Living, Food, Health and Wellness วันที่ 11-14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวสุกัญญา  จันทะใส ห้อง AC3/1 คว้า 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 62 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตวิ่ง 5,000 เมตร และวิ่งวิบาก 3,000 เมตร  เยาวชนหญิง

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวสุกัญญา จันทะใส นักศึกษาแผนกการบัญชี ห้อง AC 2/1
ได้รับรางวัล
1. เหรียญเงินวิ่งวิบาก 2,000 เมตร
2. เหรียญทองแดงวิ่ง 3,000 เมตรและวิ่ง 5,000 เมตร
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จันทบุรีเกมส์ จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

     ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญา จันทะใสนักศึกษาแผนกการบัญชี ชั้นปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการแข่งขันวิ่ง "ยูทีเค มินิมาราธอน" ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

     ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปีการศึกษา 2558  ชื่อผลงาน "เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่หลอดโฟม"  ของ นายเอกพล เพ็ชแพง  แผนกอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม...